Hoogbegaafdheid bij Defensie

In by HBDefensie


Evenement beschrijving

Op dinsdag 12 maart, tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid, organiseert het Netwerk Hoogbegaafdheid Defensie het symposium “Hoogbegaafdheid bij Defensie”. Dit symposium is bedoeld voor geïnteresseerde leidinggevenden, hoogbegaafden, mensen die vermoeden dat ze hoogbegaafd zijn en andere belangstellenden binnen de defensieorganisatie. Het symposium zal de gehele dag in beslag nemen en plaatsvinden op het Marine Etablissement te Amsterdam.

Het Netwerk Hoogbegaafdheid Defensie wil het onderwerp hoogbegaafdheid positief onder de aandacht brengen binnen Defensie. We willen kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen zo nodig wegnemen. Ongeveer 2% van de mensen valt in de categorie hoogbegaafd. Vermoedelijk werken er ongeveer 1200 hoogbegaafden binnen Defensie. Gelukkig komt er de laatste tijd steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid en hier willen wij als Netwerk graag aan bijdragen.

Tijdens het symposium ontvangen we zowel interne als externe sprekers en experts. Ook worden er workshops voor verschillende doelgroepen gegeven. We verzorgen zo een informatief, interactief en afwisselend programma. Na afloop is er gelegenheid om informeel na te praten en ervaringen te delen tijdens de netwerkborrel. Reserveer 12 maart alvast in uw agenda en meld u vandaag nog aan. Om u aan te melden, kunt u een mail sturen naar [email protected]. Er is plek voor maximaal 150 personen. Reageren kan tot uiterlijk 5 maart.

 

Programma:

08:30 – 09:15         Inloop met koffie en thee

09:15 – 09:30         Welkom en introductie

09:30 – 09:45        Opening symposium door directeur Personeelsbeleid en –management Ir. Tessa Huisman-de Kort

09:45 – 11:00         “Hoogbegaafdheid: Wat zegt de wetenschap? En wat zegt dat nou eigenlijk?”

door Dr. Sven Mathijssen van de Radboud universiteit Nijmegen

11:00 – 11:30         Pauze

11:30 – 12:00         Interactief vraaggesprek met Dr. Sven Mathijssen

12:00 – 12:30         Algemeen vraaggesprek en introductie workshops

12:30 – 13:30         Lunch

13:30 – 14:30         Workshops blok 1 (keuze uit 4 workshops)

14:30 – 15:00         Pauze

15:00 – 16:00         Workshops blok 2 (keuze uit 4 workshops)

16:00 – 16:30         Centrale afsluiting

16:30 – 17:30         Netwerkborrel

Keynote speaker Dr. Sven Mathijssen:

Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de door ECHA gekwalificeerde Radboud International Training on High Ability (RITHA). Sinds januari 2021 is hij de inhoudelijk hoofdredacteur van ‘Talent’, een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid.

Sven heeft Psychologie (richting: Kinder & Jeugd) gestudeerd aan Tilburg University, waarbij hij stage liep bij Psychologenpraktijk Frumau (nu: PPF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel) en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO Talent Development). Na zijn stage heeft hij tot 2019 als ontwikkelingspsycholoog bij CBO Talent Development gewerkt.

Naast zijn werkzaamheden was Sven externe promovendus bij Tilburg University. Binnen zijn promotieonderzoek analyseerde hij menstekeningen van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Met onderzoek volgend op zijn proefschrift wil Sven een screeningsinstrument ontwikkelen, waarmee hij poogt een bijdrage te leveren aan het signaleringsproces van talenten en behoeften van jonge kinderen (4-6 jaar) voor wie het reguliere curriculum op scholen hier onvoldoende in voorziet.

Keuze workshops:

  1. “Op zoek naar zingeving. Hoogbegaafdheid op het werk.” door Graziella Ricagnoli, Psycholoog NIP, ECHA-specialist Hoogbegaafdheid.

Tijdens deze workshop onderzoeken we hoe het (h)erkennen en stimuleren van hoogbegaafdheid kan bijdragen aan het vinden van zingeving in het werk en daarmee aan een organisatie die beter presteert.

  1. “Overthinking: moeilijkheden en uitwegen” door Ton Bil, Certified Life Coach

Ons denken lijkt misschien geregeerd door ons verstand, maar de emotionele drivers zijn minstens zo invloedrijk. Overdenken is namelijk vaak een ‘automatische’ reactie op een (al dan niet bewuste) angst: voor het onbekende, voor afwijzing, of voor verlies.

In deze workshop gaan we aan de slag om minder last en meer plezier van ons sterke denkvermogen te hebben. De focus ligt bij de werkomgeving, maar wat je leert is overal toepasbaar. Als dat je aanspreekt, denk dan niet te lang na over je deelname.

  1. “Hoogbegaafdheid voor beginners” door Netwerk HB Defensie

Een interactieve workshop voor eenieder die vragen heeft over wat hoogbegaafdheid inhoudt. We maken gebruik van het model van Duran gecombineerd met eigen ervaringen om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen van leidinggevenden, hulpverleners en HB-ers zelf.

  1. “Minder aanpassen, meer afstemmen” door Netwerk HB Defensie

Als we ons teveel aanpassen zijn we minder authentiek. Dat geldt voor iedereen. Beter afstemmen op de ander en de omgeving kan ervoor zorgen dat er meer verbinding ontstaat en er wederzijds begrip ontstaat. Wat is eigenlijk het verschil tussen aanpassen en afstemmen?

Graziella Ricagnoli, MSc, MA:

Graziella Ricagnoli werkt als psycholoog met een focus op (hoogbegaafde) jongeren en volwassenen. Haar expertise strekt zich ook uit tot de positieve psychologie, een benadering binnen de psychologie die zich richt op het bevorderen van optimaal functioneren van mensen. Hierbij staat het onderzoeken van aspecten zoals optimisme, veerkracht en zingeving centraal, met als doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren.

Ton Bil:

Ton Bil studeerde Sociale Psychologie en verdiepte zich in boeddhisme en neuropsychologie. Sinds 2016 werkt hij als levenscoach, vanaf 2019 officieel gecertificeerd. De nadruk in zijn coaching ligt op een gezonde omgang met onprettige emoties en angsten.

Als coach en bij zichzelf heeft Ton ruime ervaring met hoogbegaafdheid en overthinking.

 

Locatiegegevens:

Marine Etablissement Amsterdam

Kattenburgerstraat 7

1018 JA Amsterdam

Gebouw 030

Op het MEA is slechts beperkt parkeergelegenheid. Vol is vol.

Het is aan te raden om met het OV te komen. Vanaf station Amsterdam Centraal is het ongeveer 15 minuten lopen. Of 2 haltes met tramlijn 26 en nog 4 minuten lopen.

 

Meer informatie?

Week van hoogbegaafdheid: https://weekvandehoogbegaafdheid.nl (internetlink)

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen: https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha (internetlink)

Hoogbegaafdheid Defensie: https://doscoportal.mindef.nl/sites/1100/004/SitePages/Home.aspx (sharepoint)

N.B. Uw naam en e-mail adres zullen geregistreerd worden voor de aanmelding op het Marine Etablissement Amsterdam en voor het drukken van naamstikkers voor de deelnemers.

Details

  • Organisator: Netwerk Hoogbegaafdheid Defensie
  • van: dinsdag 12 maart 08:30 tot: dinsdag 12 maart 18:00
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

Marine Etablissement Amsterdam,
Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam, Nederland.

Meer informatie: