Algemene voorwaarden

Door je op deze website te registreren ga je een betalingsverplichting aan van 15 euro, excl. BTW.

Je kunt hierna één (1) of meerdere evenementen aanmaken die je in de Week van de Hoogbegaafdheid van het lopende kalenderjaar organiseert. Hiervoor zijn geen extra kosten van toepassing.

Deze evenementen worden pas geplaatst na goedkeuring van de moderatoren.
Een evenement moet aansluiten bij de doelstelling van De Week van de Hoogbegaafdheid, namelijk hoogbegaafdheid in een positief daglicht stellen.
In de beschrijving van het evenement moet duidelijk gemaakt worden wat de relatie met hoogbegaafdheid is.

Mocht je (enige) evenement in de Week van de Hoogbegaafdheid door omstandigheden niet doorgaan, dan wordt er geen restitutie verleend.

Het team van de Week van de Hoogbegaafdheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welk soort schade dan ook, waarbij het schadebedrag voor deze schade (of meerdere schades gezamenlijk) groter is dan de inschrijfkosten die aan vermelding op deze website verbonden zijn.

Privacyverklaring