PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Week van de Hoogbegaafdheid (hierna: WvdHB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WvdHB en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WvdHB verstrekt. WvdHB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM WvdHB GEGEVENS NODIG HEEFT
WvdHB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WvdHB GEGEVENS BEWAART
WvdHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
WvdHB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van WvdHB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WvdHB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info[at]weekvandehoogbegaafdheid[punt]nl
WvdHB zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
WvdHB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WvdHB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WvdHB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WvdHB op via info[at]weekvandehoogbegaafdheid[punt]nl