Hoogbegaafden vind je overal!
En dat willen wij in deze week laten zien.

9-17 maart 2024

Waarom een Week van de Hoogbegaafdheid?

Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. Wij willen kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve insteek!

Wat gaan we doen?

De organisatie biedt een platform waarop evenementen-organisatoren hun evenement kunnen tonen. We streven ernaar dat er in iedere gemeente in Nederland en Vlaanderen in deze week minimaal één activiteit plaatsvindt met hoogbegaafdheid in de hoofdrol.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Open dag van een plusklas of school
  • Spelletjesmiddag
  • Lezing of training
  • Workshop rondom een van de vooroordelen-spellen (kinderen en volwassenen)
  • Bezoek van HB-kinderen bij HB-senioren in een verzorgingshuis
  • Wandeling met coaches of filosofen
  • Puzzeltocht
  • Een voorlichtingsbijeenkomst voor artsen en/of psychologen

Alle activiteiten staan vermeld op deze website. We vermelden de diverse activiteiten op de kaart van Nederland en België. Zo kunnen bezoekers zien wat er in hun regio te doen is en hun eigen programma samenstellen.

Over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk dat bij 2 à 3 % van de bevolking voorkomt, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Intelligentie is een essentieel onderdeel, maar hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid.

Aan een activiteit meedoen?

Op deze site vind je een overzicht van alle geregistreerde activiteiten. Je kunt zoeken op regio of doelgroep. Per activiteit staat vermeld of inschrijving/aanmelding vooraf wel of niet vereist is, of er kosten aan verbonden zijn en andere nuttige informatie.

Ook een activiteit aanbieden?

Registreer je dan als aanbieder, dit is kosteloos. Als aanbieder kun je daarna een of meerdere activiteiten aanmaken. Had je al een account uit voorgaande jaren? Dan kun je daarmee ook voor 2024 activiteiten maken.

Een activiteit wordt na goedkeuring door het organisatieteam gepubliceerd. Daarna kun je de teksten op de site zelf beheren. De voorkeur gaat uit naar activiteiten over hoogbegaafdheid, maar ook activiteiten specifiek voor hoogbegaafden zijn welkom.

Als aanbieder van een activiteit ben je zelf verantwoordelijk voor de gehele organisatie van je evenement: de locatie, de prijsstelling, de inschrijvingen, de (lokale) pr, etc. Onze enige eis is dat je steeds het logo van de Week van de Hoogbegaafdheid opneemt in  de berichtgeving over je evenement. Je kunt het logo gratis van de site downloaden.

De week van de hoogbegaafdheid is een prachtige kans om je activiteit onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Een aangemelde activiteit staat op onze site tot we de volgende editie opstarten.

We wensen je een fijne week!