Oplossing ecologische problemen

biosustainable

Placeholder

Evenement beschrijving

De macro-economische praktijk om groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden, is de oorzaak van de ecologische problemen.  Het onderhouden van deze groei houdt in dat er meer geproduceerd moet worden, maar  productie cijfers worden in de groei statistieken opgenomen slechts indien hetgeen geproduceerd is ook is verkocht.  Wat verkocht is, is door iemand aangekocht hetzij door een eind verbruiker of door een ondernemer die goederen voor de eind verbruiker maakt of door een producent die de ondernemer bevoorraadt.  Alles dat geproduceerd wordt, is gemaakt in een proces om de eind verbruiker te bevredigen.

Dus, om groei in de ontwikkeling van de vrije markt economie te onderhouden moeten miljarden verbruikers door blijven gaan meer van de gelimiteerde voorraden van deze planeet te verbruiken.

Elk intelligent persoon dient te weten dat het niet mogelijk is om meer van gelimiteerde voorraden te blijven verbruiken omdat die uitgeput raken.

Groei in de ontwikkeling van de economie onderhouden, is geen optie meer in het beheren van de vrije markt economie, indien de mensheid wenst te overleven.

Een oplossing

Beloon de verbruiker voor het onderhouden van levenswijzen die de omgeving ongeschonden laten.

Indien alle verbruikers al hun geld altijd alleen maar aan goederen en diensten uitgeven die de natuur in perfecte staat laten dan is er geen ecologisch probleem meer.

Ik heb de “biosustainable” markt geschapen.  Hierop krijgt elke verbruiker een korting van 30% van de ecologische waarde van het gekochte goed.  –  Stel dat u een overhemd gekocht heeft van 100€.  Neem aan dat de leverancier wetenschappelijk bewijs heeft dat vijftig procent van de kosten van productie gemaakt zijn voor goederen en diensten die de natuur ongerept hebben gelaten.  Dan krijgt u een korting van 30% van 50% van 100€, dus 15€.  –

De beslissing om deze markt te openen is gebaseerd op drie nieuwe concepten die ik in de theorie van de economie heb gefundeerd:

De zin van ontwikkeling; die wordt bepaald door het doel waarmee de verbruiker zijn geld uitgeeft.  In de huidige economie is dat doel: verbruik meer. Op de “biosustainable” markt is het: koop goederen met de hoogste ecologische waarde.

Het principe voorraden efficient te verbruiken; kosten moeten beheerd worden aan de bron van de inkomsten die die kosten dekken.  Dit betekent dat de personen die de inkomsten verdienen de kosten moeten beheren die gedekt zijn door die inkomsten.

De verantwoordelijkheid van de verbruiker in het functioneren van de vrije markt economie; de ontwikkeling ervan onderhouden met als doel de integriteit van de natuur te behoeden.

Die concepten worden in het Engels nader uiteengezet op www.biosustainable.org.

 Gedurende het evenement kunnen de deelnemers beoordelen of zij mee wensen te werken aan het in werking stellen van de “biosustainable” markt.  Dit kunnen zij doen door zich als verbruiker of producent in te schrijven, reclame te maken totdat een kritische massa van verbruikers of producenten zich heeft ingeschreven of aandeelhouder te worden.

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

GC Felix Sohie,
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart, Belgium.

Meer informatie:


Presentatie over maatwerk met HBplus

Hoogbegaafdheid.nl

Placeholder

Evenement beschrijving

HBplus: Ieder hoogbegaafd kind in de eigen regio naar school met maatwerk dankzij externe dagbesteding.

Veel scholen bieden mooie oplossingen aan voor hoogbegaafde kinderen. Hoe komt het dan dat sommige kinderen toch thuiszitten of uit het schoolsysteem dreigen te raken? Soms is er toch meer nodig! Denk hierbij aan:

– Tijd en ruimte om te ontprikkelen

– Psycho-educatie

– Contact met ontwikkelingsgelijken

– Extra cognitieve en/of sociale uitdaging

– Begeleiding van hoogbegaafde professionals

– Ruimte voor voortschrijdend inzicht en aandacht voor intrinsieke motivatie

– Top down workshops etc

Kinderen kunnen één tot vijf dagen bij HBplus in Hoogkarspel terecht. Inmiddels zijn er ook mogelijkheden in Den Helder, Lelystad en Tuitjenhorn. Vanaf September verspreiden we verder over Nederland. Het is ons doel om de krachten van school, de ouders en het kind te bundelen en samen tot het beste plan voor het betreffende kind te komen. Wij gaan ervan uit dat iedereen het beste met het kind voor heeft en dat we samen kunnen kijken aan welke behoeften wij extern tegemoet kunnen komen. Bij thuiszitten kijken we samen naar mogelijkheden om weer naar een school te gaan. Ook als dit betekent dat er eerst bij ons een diploma wordt gehaald via staatsexamens.

We nodigen iedereen uit om ons pand te bekijken waar we de dagbesteding aanbieden. Daarna volgt inhoudelijke informatie over ons concept en mag iedereen ook persoonlijke vragen stellen. Het is ons streven dat alle HB’ers naar een school kunnen gaan en structureel ‘thuiszitten’ verleden tijd wordt.

Onze lezing is interessant voor ouders, leerkrachten/docenten, gemeenten en alle overige geïnteresseerden. Uiteraard zijn de kinderen zelf ook welkom. Wij zorgen voor passende activiteiten.

Kijk voor meer informatie op: www.hbplus.nl

Aanmelden via: aanmelden.hbcentrum.nl

Graag het aantal personen en de leeftijd van de kinderen vermelden zodat we daarop kunnen inspelen bij de activiteiten.

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Centrum voor Hoogbegaafdheid,
Zuiderwijzend 21, Hoogkarspel, Nederland.

Meer informatie:


Gratis coachingsconsult voor hoogbegaafde volwassenen

quietquality

Placeholder

Evenement beschrijving

Heb je het vermoeden dat je hoogbegaafd bent of is dit reeds bevestigd? En loop je aan tegen zaken als snel uitgekeken raken op je werk, het verbinden met anderen of overprikkeling? Ik praat er graag vrijblijvend met je over tijdens een gratis consult in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid.

Gedurende een gesprek van een half uur bespreken we waar jij tegenaan loopt en de invloed die dat heeft op jouw dagelijks leven. Op die manier kun je ontdekken of coaching voor jou een oplossing zou zijn en wat het je op zou kunnen leveren. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Telefonisch/ persoonlijk gesprek,
Lange Weide 122, Breda, Netherlands.

Meer informatie:


Als cognitief begaafde jongere bots je op een gebrek aan leerstrategieën: wat nu?

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Het kan zijn dat je niet weet hoe efficiënt te studeren. Of het wel weet, maar het niet doet (uitstellen). Mogelijk raak je ook achterop doordat je een deel miste door afdwalen in de les of doordat je sommige basisleerstof onvoldoende beheerst.

Dit zorgt er voor dat je het gevoel hebt (je eigen) verwachtingen niet te kunnen inlossen. Schuldgevoelens en demotivatie liggen op de loer.

Als je in de loop van het secundair onderwijs plots botst op de limieten van je leerstrategieën, dan weet je als jongere vaak niet wat te doen.  Al te vaak wordt de conclusie getrokken: ik kan dit niet. Of: ik kan dit niet opbrengen. Wie weet zet dit je er toch toe aan harder te werken. Maar mogelijk niet met het gewenste resultaat of het vergt veel van je.

Cognitief sterk zijn betekent veelal dat je erg zelfstandig denkt en wil zijn. Maar lastig genoeg ben je daardoor ook niet automatisch goed in het organiseren van je eigen leerprocessen. Nogal wat hoogbegaafde leerlingen hebben veel begeleiding nodig op weg naar onafhankelijk en zelfsturend leren.

Leerstrategieën dienen geoefend te worden op voldoende complex materiaal. Daardoor is het vaak (later)  in het secundair of hoger onderwijs dat de nood blijkt én het ook een geschikt moment is om aan die leerstrategieën en executieve functies te werken (bv. doelen stellen, plannen, structuur aanbrengen, doorzetten en afwerken).

Wat kan je als ouder doen? Wat kan je als jongere doen? Wat kan je aan de school vragen om hierbij te helpen? Wat kan je bij een externe begeleider inoefenen? 

Ik geef je ook wat materiaal mee ter houvast voor nadien.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

GRAAF academy,
Kontichstraat 73, 2650 Edegem, België.

Meer informatie:


Geweldig intense jongeren: hoe hen helpen hun vuur te behouden en zich er niet aan te branden?

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Cognitief begaafde jongeren zijn intens, dat kunnen hun ouders vast wel beamen. Het kunnen opgaan in iets, het willen weten, het beter weten, hun rechtvaardigheidsgevoel, hun voelen tout court … . In dat alles kan de vurigheid van je kind tastbaar worden en als ouder merk je dit ook, zelfs als ze dit op school of elders voor zich houden.

Het is genieten als je ziet dat ze goed in hun vel zitten, dat ze weten wat ze waard zijn én vinden dat anderen gelijkwaardig zijn (en voor die rechten willen opkomen). Als ze zich ten volle uiten en ook hun grenzen goed kunnen aangeven. Als ze ergens voor gaan. Hun vurigheid komt voort uit inschattingen die ze maken, die dan sterke drijfveren leveren op basis van wat ze waardevol vinden.

Als ze wat ouder worden merk je dat ze ook thuis wel eens vaker iets voor zich houden of ben je soms bezorgd om die intensiteit. Bv. gevoelens van intens verdriet, boosheid, schuldgevoelens, eenzaamheid, teleurstelling in anderen en in zichzelf. Hier kunnen ze zich soms aan branden, het is dan niet meer in balans of ze kunnen het niet relativeren. Geregeld draagt overprikkeling en uitputting hiertoe bij. Jongeren moeten zich een plekje vinden in een veelheid van contacten en contexten. Aansluiting vinden, jezelf ontplooien en vele (kleine en grote) keuzes maken om je te positioneren zijn opdrachten die zich opdringen.

Hoe kan je als ouder bijdragen om hen hierin mee staande te houden?

Hoe betrek je de school als medestander? En wat kan externe begeleiding betekenen voor jou als ouder, de school als partner en de jongere zelf?

Ik geef je ook wat materiaal mee om houvast te hebben nadien thuis.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Graaf academy,
Sint-Hubertusstraat 57, Berchem 2600 Antwerpen, België.

Meer informatie:


Lezing: hyperhoogbegaafdheid (145+ IQ), de kenmerken

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Tijdens deze lezing komen de overeenkomsten verschillen tussen hoogbegaafdheid (IQ 130+) & hyperhoogbegaafdheid (IQ 145+) uitgebreid aan bod. Vanuit wereldwijd onderzoek en natuurlijk vanuit de praktijk belichten we de inzichten die er tot nu toe zijn. Besproken worden de verschillende niveaus van begaafdheid, hersenontwikkeling, intensiteit & prikkelgevoeligheid en de ontwikkelstappen die kunnen verschillen in deze doelgroep. Je gaat naar huis met veel nieuwe inzichten en een aantal praktische tips. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor je eigen vragen. Zowel ouders, begeleiders als volwassenen met een interesse in hyperhoogbegaafdheid zijn welkom. De lezing wordt gegeven door Femke Hovinga, oprichter van Talentissimo (platform voor hyperhoogbegaafdheid).

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Talentissimo,
Steynlaan 30, Zeist, Nederland.

Meer informatie:


Informatieavond buitensschoolse plusgroep Oud-Turnhout

M.overbeeke

Placeholder

Evenement beschrijving

Hoog IQ en Nu? is een praktijk voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en omgeving. Ik verzorg individuele en groepstrajecten, begeleid ouders in de communicatie met school en ondersteun scholen bij het invoeren van een beleid op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
Bekijk zeker even mijn website: www.hoogiqennu.be

Al enkele jaren geef ik les aan twee buitenschoolse plusgroepen in Herentals.

Vanaf september is er ook in Oud-Turnhout de mogelijkheid om deel te nemen aan dit (voor de Kempen unieke) aanbod. Bij voldoende aanmelding zal dan tevens een oudercursus van start gaan.

In het kader van de week van de hoogbegaafdheid wil ik u graag uitnodigen voor een kennismakingsavond, op maandag 9 maart om 20.00.

Inschrijven kan tot 26 februari via [email protected]

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Hoog IQ en nu?,
Nieuwstraat 9.

Meer informatie:


20% korting voor 20 personen op persoonlijk IQ-onderzoek

Pleun van Vliet

Placeholder

Evenement beschrijving

Welkom! In de Week van de Hoogbegaafdheid 2020 krijgen 20 volwassenen bij Van Vliet Psychodiagnostiek 20% korting op een compleet individueel IQ-onderzoek. In plaats van €1.000,- betaalt u slechts €800,-!

Laat uw niveau van intellectueel functioneren diepgaand onderzoeken tijdens 2 sessies van 2.5 uur aan de hand van een officiële IQ-test door een zeer ervaren, in hoogbegaafdheid gespecialiseerde GZ-psycholoog en ontvang een uitgebreid rapport over uw vaardigheden en werkstijl, alsmede toegang tot de Vereniging Mensa Nederland (indien van toepassing).

Een individuele testafname met veel persoonlijke aandacht is ideaal voor personen met faalangst, psychische klachten (somberheid, angst, autisme, ADHD), of voor mensen die met een ‘gewone’ hulpverlener of computertest niet uit de voeten kunnen.

Deze aanbieding geldt uitsluitend voor de eerste 20 personen die zich aanmelden voor een persoonlijk IQ-onderzoek tussen 9-13 maart 2020 via [email protected] Onderzoeken dienen te worden verzilverd vóór 27 juni 2020. Data en tijden in overleg.

Zie voor meer informatie over de praktijk: www.pleunvanvliet.nl

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Van Vliet Psychodiagnostiek,
Amsterdam, Netherlands.

Meer informatie:


Hoogbegaafd! Samen Zijn – Volwassenen regio Antwerpen

stichtinghoogbegaafd

Placeholder

Evenement beschrijving

Dit is een combinatiebijeenkomst voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde (jong)volwassenen in Antwerpen en in de wijde omgeving. Het is een laagdrempelige manier van verbinding, uitwisseling en informatie voor hoogbegaafden. Op deze bijeenkomsten kan je je vragen kwijt over hoogbegaafd leven, maar uiteraard kan er over velerlei andere onderwerpen worden gepraat. We komen samen in Café Vrij België, Diksmuidelaan 202 te Berchem, Antwerpen.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Café Vrij België,
Diksmuidelaan 202, Antwerpen, België.

Meer informatie:


Webinar: Stralend hoogbegaafd

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Hoogbegaafd zijn, kan best pittig zijn. En het kan een hele uitdaging zijn om richting te geven aan jouw leven, zonder jouw ‘andere bedrading’ geweld aan te doen.

We gaan aan de slag met de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid en ontdekken welke rol deze spelen in jouw leven.

Je krijgt tips en tricks om jouw leven richting te geven in lijn met jouw ‘andere bedrading’.

We gaan in op vragen als:

  • Wat is hoogbegaafdheid en wat is het verschil met hoog intelligent?

  • Welke impact heeft hoogbegaafdheid op jouw leven?

Details

  • Organisator: Impulsa Coaching & Training
  • donderdag 12 maart, van 20:30 tot 22:00
  • https://www.impulsa.be
  • Prijs: € Gratis

Aanmelden via de website:

Adres

Professor René Verdeyenstraat, 3440 Zoutleeuw, België.

Meer informatie: