Workshop over de ‘Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs’

In by POINT


Evenement beschrijving

In schooljaar 2022-2023 is er een samenwerking geweest tussen Samenwerkingsverband Plein 013 en Onderzoekswerkplaats POINT013 gericht op het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde (HB) leerlingen in het primair onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een HB-routekaart, waarin de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen zijn gekoppeld aan de ondersteuningsniveaus.

Binnen regio Tilburg e.o. hanteren we de volgende ondersteuningsniveaus;

  • 1a. Goed onderwijs in elke groep
  • 1b. Afstemming op specifieke ondersteuningsbehoeften
  • 2a. Ondersteuning in de groep/school
  • 2b. Ondersteuning met externe expertise
  • 3a. Gespecialiseerde ondersteuning (SBO)
  • 3b. Gespecialiseerde ondersteuning (SO)

Voor meer informatie kunt u de visual raadplegen; Visual-basis-extra-ondersteuning.pdf (plein013.nl)

In deze workshop lichten we de totstandkoming van deze HB-routekaart toe. Daarnaast gaan we in op hoe de HB-routekaart ingezet kan worden om ondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen. Ook bekijken we wat de volgende stap in de begeleiding kan zijn.

POINT013 en Samenwerkingsverband Plein 013 zullen samen deze workshop verzorgen.

Wil je alvast een kijkje nemen; deze routekaart is hier te vinden; Routekaart | POINT (point013.nl)

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Online,
Tilburg, Nederland.

Meer informatie: