Webinar ‘Hoogbegaafdheid en verBinding’

In by Liesbet De Wit


Evenement beschrijving

Verbinding vormt samen met autonomie en competentie de drie universele, psychologische basisbehoeftes van de mens (zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci). Wanneer deze behoeftes vervuld zijn, voelen mensen zich vitaal en boordevol energie. In wetenschappelijke modellen van hoogbegaafdheid wordt het vinden van – en verbinden met ontwikkelingsgelijken (‘peers’) genoemd als een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling. De praktijk toont ons dat heel wat hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen uitdagingen kunnen ondervinden om die ‘peers’ te vinden en daardoor het gevoel van diepe verbinding missen in hun sociale relaties.
In dit webinar lichten Liesbet De Wit (PhD, ECHA-specialist en trainer bij Impetus Academy, spin-off UGent) en Els Van Schepdael (coach, expert hoogbegaafdheid en kerntalentenanalyst),  het thema van verbinding en hoogbegaafdheid toe gebaseerd op wetenschappelijke kaders. Hierdoor wordt inzicht gecreëerd waarom het voor hoogbegaafde personen moeilijker is om die ontwikkelingsgelijken te vinden. Er worden oplossingen aangereikt want niemand zou zich alleen mogen voelen!
Praktisch: deelname aan het webinar kost 10€. Na inschrijving ontvang je een mail met betalingsinfo en link voor deelname aan het webinar.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

online,
online.

Meer informatie: