Understanding Characteristics and Pitfalls of Gifted Children (English-Spoken Video with Chinese Subtitles) 资优特征与挑战 (英语视频中文字幕)

In by 137TalentCare

Dick & Lei

Evenement beschrijving

采访荷兰天才培训师迪克·(Dick Verwij): 他是如何踏上这个领域的?高智商孩子有什么特点?作为家长,你需要了解他们成长道路上的陷阱。为什么他们更容易遇到这些问题呢?

Interviewing Dick Verwij, a Dutch gifted education trainer/coach – How did he embark on this journey? What are the characteristics of highly gifted children? As a parent, what pitfalls do you need to know about on their path to growth? Why are they more likely to encounter these challenges?

Interview met Dick Verwij, een Nederlandse trainer/coach op het gebied van begaafdheidsonderwijs – Hoe is hij aan deze reis begonnen? Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafde kinderen? Als ouder, welke valkuilen moet je kennen op hun pad naar groei? Waarom hebben ze meer kans om deze uitdagingen tegen te komen?

Details

Aanmelden niet verplicht.

    Adres

    Zuidland,
    {51.8225945,4.262713}.

    Meer informatie: