Rijk aan Talent

In by Frank van der Vorm


Evenement beschrijving

In de Week van de Hoogbegaafdheid, op 13 maart 2024 organiseert de stichting HB Rijk voor de vierde keer het evenement ‘Rijk aan Talent’ over hoogbegaafdheid op de werkvloer. Het hybride evenement kun je live bijwonen of online via Rijksvideo (Webex). Deelname is gratis en alleen voor Rijksambtenaren. De aanmeld-link volgt.

Bij de rijksoverheid werken naar schatting meer dan 15.000 hoogbegaafden in alle rangen, standen en geledingen. Het gaat om snelle en slimme denkers die complexe zaken aankunnen, autonoom, nieuwsgierig en gedreven. Zij blinken vaak uit en zijn in staat tot uitzonderlijke prestaties.

Toch zijn hoogbegaafden niet altijd succesvol. Recent onderzoek toont aan dat ongeveer een derde in meer of mindere mate problemen heeft op het werk, zoals onbegrip, conflicten en isolatie. Hierdoor blijven de meeste hoogbegaafden ‘in de kast’, terwijl zij juist van groot belang zijn voor de organisatie waar ze werken.

HB Rijk wil meer aandacht creëren voor hoogbegaafdheid en Rijkscollega’s met elkaar in contact brengen. Dat doen ze door onder meer evenementen te organiseren zoals Rijk aan Talent. Ook werkt HB Rijk aan erkenning van de groep als bijzonder aandachtsgebied bij het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de Rijksoverheid.

Voor wie wordt Rijk aan Talent georganiseerd?
Het evenement is bedoeld voor iedereen binnen de Rijksoverheid die meer wil weten over hoogbegaafdheid, voor hoogbegaafden zelf, maar ook voor leidinggevenden, HR-professionals en voor collega’s die zich willen verdiepen in het onderwerp. Iedereen met een Rijks’ e-mailadres kan zich aanmelden.

Beknopt programma
10:00 – 12:00 uur  Wat iedereen zou moeten weten over hoogbegaafdheid op het werk.

13:00 – 14:00 uur   Workshops

14.30 – 15.30 uur  Debat

Voor meer informatie:

[email protected]

[email protected]

 

 

Details

  • Organisator: Stichting HB Rijk
  • van: woensdag 13 maart 10:00 tot: woensdag 13 maart 16:00
  • Prijs: € 0

Aanmelden via de website:

    Adres

    Den Haag, Nederland.