Hoogbegaafde professionals laten floreren

In by Isabelle Diepstraten


Evenement beschrijving

In dit webinar kijken we naar hoogbegaafde professionals en welke stimulerende dan wel belemmerende factoren zij ervaren als het gaat om hun leidinggevende, hun collega’s, hun werk zelf (inhoud, vorm, betekenis) en hun fysieke werkomgeving. Vervolgens delen we hoe volgens hoogbegaafden zelf deze stimulerende factoren versterkt en belemmerende factoren ingeperkt zouden kunnen worden.

Dit zijn de resultaten van het explorerende, kwalitatieve onderzoek dat we samen met hoogbegaafde medewerkers van Fontys Hogeschool hebben gedaan. De bevindingen zijn omgezet in praktische tools die zowel de medewerker als de leidinggevende en collega’s kunnen helpen bij het laten floreren van de hoogbegaafde medewerker. De tools zijn online en gratis beschikbaar.

Tijdens het webinar ligt de focus op de uitkomsten en dus op de tools. Na het presenteren van deze tools zullen we in breakoutrooms de herkenbaarheid van, en mogelijke aanvullingen op deze tools voor jullie eigen werkcontext bespreken.

Details

  • Organisator: Fontys Hogescholen
  • van: dinsdag 12 maart 14:30 tot: dinsdag 12 maart 15:30
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

online,
Professor Goossenslaan, 5022 Tilburg, Nederland.

Meer informatie: