Webinar: Ontwikkel de talenten van je dubbel bijzondere kind

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Tijdens dit webinar neemt Debbie Steinberg Kuntz ons mee in haar 5-stappenplan om jouw dubbel bijzondere kind te helpen zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Omdat het webinar in het Engels gegeven zal worden volgt hieronder ook de beschrijving in het Engels:

5 Steps to Unlock Your Bright and Quirky Child’s Potential

Debbie’s speciality is twice exceptional kids; kids who are gifted, and also have learning, social, emotional, and/or behavioral challenges. They may have diagnoses such as ADHD, autism, anxiety, depression and/or learning disabilities like dyslexia. In this session, Debbie will be discussing the five steps to unlock your child’s potential. The training is based on Debbie’s experience as a licensed marriage and family therapist, working with hundreds of families from over 150 countries. She will offer some very clear and helpful steps that she has discovered over the years from working with twice exceptional children and their families.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Talentissimo,
Talentissimo, Steynlaan, Zeist, Nederland.

Meer informatie:


Gratis telefonisch spreekuur op 10 en 12 maart

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Gratis telefonisch spreekuur voor ouders van (hoog)begaafde kinderen

Hulp bij opvoeding:
Als ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind, kan de opvoeding en begeleiding een extra uitdaging zijn. Op zo’n moment is het prettig om te sparren met een deskundige, zodat er een goede balans komt in de gezinssituatie waarbij iedereen zich prettig voelt, passend bij de behoeften en overtuigingen die in je gezin van belang zijn.

Hulp bij vragen over de basisschool:
Sommige (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen doorlopen hun basisschooltijd zonder problemen. Bij anderen verloopt het helaas wat minder soepel. In zo’n situatie is het prettig om met een deskundige te sparren. Ik heb ruime ervaring in het basis- en hoogbegaafdheidsonderwijs. Je kunt bij mij terecht voor tips, suggesties en adviezen. Hierbij kijk ik zowel naar onderwijsgerelateerde als sociaal emotionele aspecten van je kind. Een zo goed mogelijke beleving van de schooltijd staat voorop. De focus ligt bij de adviezen op afstemming en samenwerking met de basisschool.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

heel Nederland,
Aalsmeer, Netherlands.

Meer informatie:


De Perfecte Perfectionist (Online Sessie)

talenteerjezelf

Placeholder


Evenement beschrijving

De week van de hoogbegaafdheid 2021 staat bij Talenteer Jezelf in het teken van Perfectionisme. Iedere dag bied ik twee mensen de kans op een gratis online sessie.

Perfectionisme heeft twee kanten. Een positieve kant, een gedrevenheid en behoefte om iets echt goed voor elkaar te krijgen. Vol energie en focus, je interesses en doelen najagen. Het hangt samen met een vorm van idealisme. Aan de andere kant is er een negatieve vorm van perfectionisme die vooral opduikt in relatie met anderen.

Je onderzoekt tijdens deze online sessie de onderliggende kwaliteiten en de valkuilen. Het gevoel van ‘moeten’ of ‘willen’. Tijdens een sessie van maximaal anderhalf uur onderzoeken we het perfectionisme vanuit zekerheid of vanuit stress. Zelfbewustzijn is vooral een emotioneel begrip.

Loop jij regelmatig tegen je eigen perfectionisme aan? Meld je aan en ontdek hoe je meer vanuit je kwaliteit kunt leven.

 

Deze sessie is gratis tijdens de week van de hoogbegaafdheid. Ik maak iedere dag ruimte voor tenminste 2 sessies.

Je kunt bij aanmelding al aangeven welke dag jou het beste uitkomt.

Als tegenprestatie ontvang ik graag in een paar regels hoe je het ervaren hebt.

 

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

ZOOM,
Utrecht, Nederland.

Meer informatie:


IQ-onderzoek volwassenen

Krijn van Sparrentak

Placeholder


Evenement beschrijving

Bent u als volwassene wel eens benieuwd naar uw capaciteiten? Dan biedt Praktijk DIDAQt u een unieke kans om een individuele IQ-test af te nemen. Alleen tijdens de week van de hoogbegaafdheid met 10% korting!

Voor deze test wordt gebruik gemaakt van de WAIS-IV-NL, de meest gebruikte test in Nederland voor jong/volwassenen vanaf 16 jaar. De test wordt afgenomen door een zeer ervaren orthopedagoog en vindt plaats in de praktijk in Goes. De test neemt ongeveer 2 1/2 uur in beslag. Er wordt voornamelijk gewerkt met de I-pad, afgewisseld met mondelinge taken. Voorafgaand aan de test nemen we ruim de tijd om kennis te maken, zodat we kunnen starten in een relaxte sfeer. Ook is er voldoende tijd om te pauzeren. De insteek is om met elkaar zo goed mogelijk een beeld te krijgen van uw capaciteiten!

Na afloop van de test ontvangt u een verslag met de onderzoekresultaten en plannen we een telefonisch contact voor de toelichting. U krijgt een goed beeld van uw mondelinge vaardigheden,  de visueel ruimtelijke vaardigheden, probleemoplossend vermogen (fluïde redeneren), werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

Schroom niet om gebruik te maken van dit bijzondere aanbod tijdens de week van de hoogbegaafdheid! Het tarief voor het totale traject bedraagt, inclusief de korting, slechts 315,-.

Details

 • Organisator: Praktijk DidaQt, onderzoek en advies bij vermoeden van hoogbegaafdheid
 • maandag 8 maart, van 09:00 tot 17:00
 • http://www.didaqt.nl
 • Prijs: € € 315,-

Aanmelden via de website:

Adres

Praktijk DIDAQT,
Goes, Nederland.

Meer informatie:


www.StudentenTalent.be: studie(keuze)begeleiding voor hoogbegaafde tieners en adolescenten

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Introductie: Gesprek over studiebegeleiding en/of studiekeuzebegeleiding voor hoogbegaafde tieners en adolescenten.

Doelgroep: de hoogbegaafde en/of zijn ouder(s).

Honorarium: sterke reductie n.a.v. de Week van de Hoogbegaafdheid: 15 euro voor 1 uur.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

StudentenTalent,
Vinkenstraat 41, 1850 Grimbergen, België.


Een ethische markt economie lanceren

biosustainable

Placeholder


Evenement beschrijving

De ontwikkeling van de economie blijft meanderen tussen de groene grenzen van de natuur wanneer alle verbruikers al hun geld altijd uitgeven alleen maar aan goederen en diensten die de natuur in ongeschonden staat laten.  Dan is er geen ecologisch probleem en leeft de mensheid in harmonie met de natuur.

Zo een ontwikkeling wordt onderhouden door markten waarop 1. Producenten verplicht zijn om wetenschappelijk te bewijzen welk percentage van hun kosten van productie gemaakt zijn om de aankoop en het gebruik van goederen en diensten te dekken die de omgeving in de originele staat hebben gelaten.  2. De verbruiker 30% van die waarde krijgt.  Verbruikers zullen op die markten gedreven zijn om producten te vinden die 100% ecologisch zijn.  Om aan die vraag te voldoen, zullen producenten elkaar beconcurreren door de kwaliteit van hun handelswaar te verbeteren totdat die 100% ecologisch is.

De bedoeling van dit evenement is om een kritische massa verbruikers en producenten te overtuigen zo een “ biosustainable” markt operationeel te maken.

Eerst zal in een lezing grondig uitgelegd worden wat de oorzaak van de ecologische problemen is.  De oorzaak is de macro-economische praktijk om groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden.  Dit wordt in het kort als volgt duidelijk.  Een dergelijke groei houdt in dat meer geproduceerd wordt.  Hetgeen geproduceerd is, moet ook verkocht zijn.  Wat verkocht is, is ook gekocht en dus verbruikt.  Om groei in de ontwikkeling van de vrije markt economie te onderhouden, moeten meer dan zeven miljard verbruikers doorgaan meer van de gelimiteerde voorraden van deze planeet te verbruiken.  Elk verstandig mens weet dat het niet mogelijk is om gelimiteerde voorraden te blijven verbruiken omdat die uiteindelijk uitgeput raken.  Het onderhouden van groei in de ontwikkeling van de economie is geen optie meer voor het beheren van de economie, indien de mensheid wenst te overleven.
Daarna zullen de drie concepten die ik in de wetenschap van de economie heb gefundeerd,  uiteengezet worden.
1. De zin van ontwikkeling wordt bepaald door het doel waarmee de verbruiker zijn geld uitgeeft.  In de huidige economie is dat doel: verbruik meer (om de groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden).  Op een “biosustainable” markt is dat doel: koop producten met de hoogste ecologische inhoud.  Om hun klanten tevreden te stellen, zullen producenten het doel moeten nastreven om 100% ecologisch handelswaar te vervaardigen.  Wanneer verbruikers en producenten een zelfde doel nastreven dan geeft de ambitie om dat doel te bereiken zin aan de ontwikkeling van de economie.  De macro-economische praktijk zal dan veranderen in: behoud dei integriteit van de natuur in de ontwikkeling van de economie.
2.  Het principe van het efficiënt beheren van voorraden zal eveneens uitvoerig uiteengezet worden.  Op een “biosustaianble” markt zullen producenten verplicht zijn een optimale efficiëntie in het gebruik van natuurlijke voorraden na te streven.  Zodra die efficiëntie in de levenswijzen van vele verbruikers verhoogd is, zal er genoeg geproduceerd worden dat er voldoende is voor iedereen om gelijkwaardige levenswijzen te onderhouden.  Er zal dan geen honger meer bestaan.  Mensen die tevredenheid delen, leven in vrede.  Dit zal zeker het geval zijn wanneer een optimale efficiëntie in het gebruik van voorraden in de levenswijzen van de mensheid is bereikt.
3. De verantwoordelijkheid van de verbruiker is om levenswijzen te onderhouden die de integriteit van de natuur behoeden voor deze en volgende generaties.
Ook zullen de gevolgen van het toepassen van die drie nieuwe concepten in een “biosustainable” markt duidelijk gemaakt worden.
Na de lezing is er een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de wetenschappelijke waarde van de drie concepten.  Zodra overeenstemming bereikt is dat die solide is en dat  een “biosustainable” markt geopend moet worden om meer natuur rampen en pandemieën te voorkomen, kan besproken worden hoe het openen en beheren van een “biosustaianble” markt in de praktijk plaats vindt.
Daartoe moet eerst een organisatie opgericht worden die een “biosustainable” markt operationeel maakt en beheert.  Een dergelijk beheer houdt het volgende in:
1.  Fondsen moeten gevonden worden om de markt te openen.
2.  Een boekhoud systeem om deze markt te beheren moet ontwikkeld worden, waarschijnlijk met blockchain.

3.  Een dienst om alle getuigschriften van producenten te controleren, is noodzakelijk.

4.  De bewijzen van de ecologische kwaliteit van de verkochte producten die producenten moeten geven, zouden gebruikt kunnen worden om een lastenboek aan te leggen voor een industrie die producten moet voortbrengen die, van de wieg tot het graf, de natuur ongeschonden laten. Om dat te kunnen doen, moeten overeenkomsten met producenten over hun rechten betreffende de technieken, methodes en gereedschappen die zij gebruiken om de ecologische waarde van hun koopwaar te verhogen, geformaliseerd worden.

5.  Handelsscholen om het beheren van de kosten van het leven te optimaliseren met als doel de natuur deugdelijke te houden, zullen nodig zijn.  

6.  De boekhouding van de kosten van het leven en van de kosten van productie zullen geïntegreerd worden in een wieg tot het graf boekhouding.

7.  Vrije tijdsbezigheden, zoals zeilen en tuinieren zullen geïntegreerd worden in productieve bezigheden, zoals transport, het herstel van biodiversiteit en het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van werk dat gedaan moet worden om een ethische markt economie tot stand te brengen. 

Het eerste dat aan het einde van het evenement gedaan moet worden, is om een aantal mensen bij elkaar te brengen die bereid zijn een dergelijk project te lanceren.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

biosustainable.org,
Borreweg 4, 1560 Hoeilaart, Belgium.

Meer informatie:


Lancering The Gifted Network Platform

Rudo Van Overbeke

Placeholder


Evenement beschrijving

Omdat elke hoogbegaafde uniek is en dus heel hard op zoek moet gaan naar een maatwerk oplossing, willen we met Gromicoach hierrond een open netwerk opzetten qua doorverwijzingen.

Dit platform heeft 2 grote doelen: kennis delen en doorverwijzen naar de juiste collega.

Dit platform zal voluit opstarten in de week van de hoogbegaafdheid. Alles zal starten met een webinar waarin we de drijfveren achter het netwerk toelichten, een overzicht geven van de functionaliteit, de voorstelling van de partners die mee in het netwerk gaan stappen.

Voor de mensen die deelnemen aan één van de sessies van The Gifted Network is er ook nog een verrassing.

Wil je meer weten, laat dan je naam na op de website en dan brengen we je op de hoogte van zodra platform vastligt voor het online event.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Online,
{51.32530,2.928656}.

Meer informatie:


gratis telefonisch spreekuur op zaterdag 13 maart

Krijn van Sparrentak

Placeholder


Evenement beschrijving

Heeft u aan het eind van deze inspirerende week over hoogbegaafdheid nog vragen, of behoefte aan advies? Maak dan gebruik van het gratis telefonisch spreekuur op zaterdag 13 maart.  Dit spreekuur is vooral bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Schroom niet om u hiervoor aan te melden: Hoe eerder u de juiste stappen kunt zetten hoe beter het is voor de ontwikkeling van uw kind.

U kunt zich met uw vragen aanmelden via de website https://www.didaqt.nl.  We maken dan een afspraak voor het telefonisch spreekuur op zaterdag 14 maart. Dit aanbod is volledig kosteloos en zonder enige verplichting.

drs. Krijn van Sparrentak

orthopedagoog praktijk DidaQt

 

Details

 • Organisator: Praktijk DidaQt, onderzoek en advies bij vermoeden van hoogbegaafdheid
 • zaterdag 13 maart, van 10:00 tot 17:00
 • https://www.didaqt.nl
 • Prijs: € 0

Aanmelden via de website:

Adres

Nederland,
Goes, Nederland.

Meer informatie:


Praktische oudercursus op basis van positieve disipline + Mindset (6 delen)

Rudo Van Overbeke

Placeholder


Evenement beschrijving

Opvoeden van kinderen is op zich al een hele uitdaging. Maar jij bent dan nog eens extra gezegend met een hoogbegaafd kind. De lat komt dus nog net iets hoger te liggen. Ga je af en toe eens door het lint in de ochtendspits? Heb je soms het gevoel dat je kind jou meer stuurt dan jij je kind. Wil je dat je kind een gelukkige volwassene wordt, een mooie job vindt, een leuk gezin opbouwt, maar je bent er helemaal niet gerust in dat dit op zo’n manier wel kan lukken?

In contacten met ouders, zowel op onze thema-avonden als bij de individuele intakegesprekken komen we deze verhalen en zorgen regelmatig tegen. We merken  daarbij ook dat, naast de theoretische basis en de algemene info (zoals die in onze thema avonden) er vaak nog extra nood is om ervaringen te kunnen delen. Daarom geven we een hele praktische cursus waar we mindset van Carol Dweck en positive discipline van Jane Nelsen toepassen in combinatie met hoogbegaafdheid.

De oudercursus

In een kleine groep (max. 8 deelnemers) gaan we samen aan de slag met allerhande thema’s die in de opvoeding van onze kinderen geregeld opduiken. Wij als begeleiders bieden de theoretische omkadering steeds vertrekkende vanuit jullie eigen vragen en voorbeelden.

Het doel is om met elkaar en van elkaar te leren, om de theorie van positive discipline toe te passen in de praktijk en te leren van elkaars successen en van elkaars fouten.

We gebruiken hiervoor de tools van “Positive Discipline” van Jane Nelsen, aangevuld met specifieke kennis die we hebben rond hoogbegaafde kinderen.

Volgende zaken staan op de agenda in het 6 weken traject:

 • 12/03 – Week 1 : Wat wil je graag? Nieuwsgierigheidsvragen. Knuffels voor verbinding. Intro positive discipline Tools (PD)
 • 26/03 – Week 2 : Wat is PD? Vriendelijke en vastberaden. 3 gevolgen van straf. Vijf criterias en Nee’s van PD. Het brein begrijpen. Positieve Time Out
 • 23/04 – Week 3 : Niet zo perfect opvoeden. Volgorde van geboorte en rivaliteit. Overtuiging achter het gedrag. Niet jouw taak om je kinderen gelukkig te maken.
 • 07/05 – Week 4 : Waarom kinderen zich misdragen. Besluiten uit de kindertijd. Natuurlijke en logische gevolgen/oplossingen. Gezinsoverleg. Routine kaarten
 • 20/05 – Week 5 : Niet perfect terugblik. Connectie voor correctie. Bemoediging vs lof. Keuzerad
 • 04/06 – Week 6 : Wat is mijn aandeel? Prioriteiten. Fouten als gelegenheid om van te leren. Bekrachtiging in plaats van ontmoedigen.

Elke les is er een uitgebreide oefening “Ouders helpen ouders” waar we de case van één ouder aanpakken. Deze uitdagingen komen meestal wel voor bij veel van de ouders waardoor we allemaal kunnen leren van deze oplossing.

Na deze oudercursus ga je naar huis met veel praktische tools, technieken en nieuwe inzichten om zo je opgroeiende kind of jongere te kunnen ondersteunen in het opgroeien tot een autonoom persoon.

Wil je meer weten rond positieve discipline – lees dan ook de blog “Onbewust kwetste ik m’n kinderen door wat ik zei 🙁

Praktisch :

 • 6 sessies van 2 uur. (19:30 tem 21:30)

Waar : GromiCoach, Sint-Anna 25, 8500 Kortrijk

Prijs per reeks :

 • per persoon : €335, – incl 21% BTW,(Incl. cursus ouders)
 • 50% korting partner : per koppel € 502,5- incl 21% BTW  (€167,5 korting)
 • Elke les is er ook een leesopdracht. Het boek is verkrijgbaar aan 25€ – is ook verkrijgbaar op onze thema-avonden
 • Bij voorkeur heeft u al een voorkennis rond hoogbegaafdheid – deze kan u verkrijgen via de thema avond en zal ervoor zorgen dat u beter de reacties van je kind kan inschatten. Dat maakt de effectiviteit van de opleiding een stuk groter. (http://thema-avonden.gromicoach.be/).
 • Er is vooraf een intake gesprek om zeker de juiste mix van ouders te hebben voor een optimale groepsdynamiek.

Wil je ons volgen? Like dan onze Facebook-Pagina : https://www.facebook.com/gromicoach/ en

schrijf je in voor de [email protected]

Wil je de andere events kennen die Gromicoach organiseert voor de week van de hoogbegaafdheid? Kijk dan op  https://www.growth-mindset.be/we-sponseren-mee-de-week-van-de-hoogbegaafdheid-2020-die-doorgaat-van-7-tem-15-maart-2020_v2019/

Details

Aanmelden via de website:

Adres

[email protected],
Sint-Anna, Kortrijk, Belgium.

Meer informatie:


Plusgroep – hoe leren samenwerken met andere hoogbegaafden

Rudo Van Overbeke

Placeholder


Evenement beschrijving

Komt je kind nogal eens ongelukkig thuis van school? Heeft hij of zij een leerhonger die niet gestild geraakt op school? Ziet je kind er mogelijks zelfs tegenop om naar school te gaan? Heeft het al eens buikpijn of hoofdpijn terwijl de dokter niets fout kan vinden?

Weent je kind regelmatig eens omdat hij of zij zich zo anders voelt ? Totaal niet in de klas past ? Geen vriendjes kan vinden waarmee het klikt. Veel rond de leerkracht blijft hangen ?

Dan heeft je hoogbegaafde nood aan contact met ontwikkelingsgelijken. Daar hij of zij er vandaag nog niet goed in slaagt deze contacten te leggen op school hebben we een traject uitgewerkt waar we je kind sterker maken als persoon en sterker in groep.

De bedoeling van deze plusgroep is dus verrijking aan te bieden die hen vooral versterkt in hun hoogbegaafdheid. Ze leren dus om te gaan met uitdagingen en eventuele moeilijkheden die voortkomen uit hun hoogbegaafdheid.

Ze leren samenwerken aan uitdagende opdrachten onder ontwikkelingsgelijken, waarbij niet zozeer het resultaat belangrijk is, maar wel het proces. Hoe ze er aan gewerkt hebben, welke intelligenties ze gebruikt hebben, wat ieders rol was in het groepje, wat ze een volgende keer eventueel anders zouden aanpakken, enz…

We werken ook aan mindset, een beetje mindfulness, creatief denken, ontdekken van talenten, strategietraining, het gebruik van helpende gedachten …

Speciaal voor de week van de hoogbegaafdheid geven we een speciale proef sessie voor ouders en kinderen samen. Daarin gaan we een gelijkaardig traject geven als onze plusgroep maar deze keer mogen de ouders meedoen.

 

Wil je ons volgen? Like dan onze Facebook-Pagina : https://www.facebook.com/gromicoach/ en

schrijf je in voor de [email protected]

Wil je de andere events kennen die Gromicoach organiseert voor de week van de hoogbegaafdheid? Kijk dan op  https://www.growth-mindset.be/we-sponseren-mee-de-week-van-de-hoogbegaafdheid-2020-die-doorgaat-van-7-tem-15-maart-2020_v2019/

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Biekorfje in Aalbeke,
Kortrijk, Belgium.

Meer informatie: