Uitwisseling werken met MIP differentiatie- en onderzoeksbladen voor hoogbegaafde leerlingen

In by Talent3XL


Evenement beschrijving

Vorig jaar introduceerden we in de week van de hoogbegaafdheid de eerste versie van de MIP differentiatie- en onderzoeksbladen. Met name voor hoogbegaafde kinderen die nog niet kunnen lezen is er weinig differentiatiemateriaal beschikbaar op de basisschool. Daar willen we met de MIP bladen iets aan doen. MIP staat overigens voor Meer Invalshoeken door Personificaties. Uiteindelijk hebben we themapakketten gemaakt voor alle kinderen op de basisschool. Het eerste pakket is in september j.l. aan alle belangstellenden ter beschikking gesteld. De pakketten die daarna gepubliceerd werden, stellen we gratis ter beschikking aan collega’s die ons er feedback over willen geven. De week van de hoogbegaafdheid willen we aangrijpen om met gebruikers en belangstellenden uit te wisselen wat het werken met deze pakketten kan betekenen voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool. Maar ook: wat moet er nog aan verbeterd worden om het goed te laten werken? We hopen op een grote deelname, zodat we de gratis pakketten nog beter kunnen maken!

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Talent3XL,
Pastoriestraat 32, 5241 TD Rosmalen, Nederland.

Meer informatie: