Rijk aan Talent

In by Frank van der Vorm


Evenement beschrijving

In de Week van de Hoogbegaafdheid organiseert de stichting HB Rijk voor de tweede keer het evenement ‘Rijk aan talent’ over hoogbegaafdheid op de werkvloer.

Bij de rijksoverheid werken naar schatting meer dan 15.000 hoogbegaafden in alle rangen, standen en geledingen. Het gaat om snelle en slimme denkers die complexe zaken aankunnen, autonoom, nieuwsgierig en gedreven. Zij blinken vaak uit en zijn in staat tot uitzonderlijke prestaties. Toch zijn hoogbegaafden niet altijd succesvol. Recent onderzoek toont aan dat een aantal in meer of mindere mate problemen heeft op het werk, zoals onbegrip, conflicten en isolatie. Hierdoor blijven de meeste hoogbegaafden ‘in de kast’, terwijl zij juist van groot belang zijn voor de organisatie waar ze werken.

Dit evenement is bedoeld voor iedereen werkzaam bij de rijksoverheid die meer wil weten over dit onderwerp, voor hoogbegaafden zelf, voor hun leidinggevenden en voor andere geïnteresseerde collega’s.

Deelname is gratis en desgewenst anoniem. Wij bewaren persoonsgegevens vertrouwelijk, ook voor de organisatie, waarvoor u werkt. Door aanmelding verklaart u daar geen bezwaar tegen te hebben.

Aanmelden bij [email protected]

Details

  • Organisator: HB Rijk
  • van: woensdag 9 maart 10:00 tot: woensdag 9 maart 16:00
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online,
Postbus 84442, 2508 AK Den Haag.

Meer informatie: