Peers4Parents Experience

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Peers4Parents biedt (h)erkenning en begeleiding voor ouders van begaafde kinderen. De sociale en emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen staat daarbij centraal.

Tijdens deze avond kun je laagdrempelig kennismaken met de Peers4Parents facilitators in de regio Noord Nederland; Annet Atsma (Praktijk AABBC) en Anja de Groot (Meer dan IQ). Je ontmoet andere ouders van begaafde kinderen en kunt ervaren hoe wij de uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen ouders faciliteren in de oudergroepen die we begeleiden. Er komen een aantal Peers4Parents thema’s in samenhang aan bod: Begaafdheidskenmerken, Communicatie: sleutel tot relaties en Intensiteit, perfectionisme en stress.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

De Boerhoorn,
Brandemaat 5, Meppel, Nederland.

Meer informatie: