Peers4Parents Experience

In by Opstap Coaching


Evenement beschrijving

Waarom?

Ouders van kinderen met kenmerken van begaafdheid ervaren vaak andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste andere ouders. Deze kinderen zijn vaak creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten vaak zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Als ouders sta je voor de uitdaging om je kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

Hoe?

Vanuit ervaringsdeskundigheid als ouder en jarenlange expertise in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van begaafdheid, is een landelijk netwerk van Peers4Parents facilitators ontstaan. Dit netwerk van betrokken professionals reikt actief uit naar ouders om hen vanuit hun rol als ouder (weer) te laten ervaren hoe zij vanuit hun kracht en eigenheid bij kunnen dragen aan het welbevinden van hun kind(eren).

Als ouder ben je de expert van je eigen kind. Tenminste, als je (weer) durft te vertrouwen op je eigen gevoel en intuïtie. Bij Peers4Parents staat het sociale en emotionele welbevinden centraal. Dit komt voort uit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Wat?

De activiteiten die vanuit Peers4Parents georganiseerd worden zijn divers, zoals een intensief (2-)wekelijks Peers4Parents Programma met 8-10 themabijeenkomsten, een Peers4Parents Day waarin enkele opvoedthema’s aan bod komen of Peers4Parents Experiences waarin je laagdrempelig met ons kennis kunt maken. Informatie hierover is te vinden op de Peers4Parents website: peers4parents.nl.

Op donderdagavond 10 maart van 20:00-21:30 uur kun je tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid kennismaken met Peers4Parents tijdens een gratis online Peers4Parents Experience. Je kunt dan zelf ervaren wat Peers4Parents voor je kan betekenen en we vertellen je graag meer over onze activiteiten.

Details

  • Organisator: Sylvia Tas en Johanneke de Hoop
  • van: Donderdag 10 maart 20:00-21:30 uur
  • https://peers4parents.nl
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online Peers4Parents Experience (via Zoom)

Details

  • Organisator: Johanneke - Opstap Coaching
  • van: donderdag 10 maart 20:00 tot: donderdag 10 maart 21:30
  • https://peers4parents.nl/
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online via Zoom,
Lingestraat, 4335 NZ Middelburg, Nederland.

Meer informatie: