Peers4Parents Experience

In by Hoogvliegers


Evenement beschrijving

Als ouder sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. Er kan sprake zijn van een mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich op een goede manier te ontwikkelen én de mogelijkheden die de omgeving biedt. Dit kan je taak als opvoeder bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. In het Peers4Parentsprogramma ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Maak in de week van de hoogbegaafdheid vrijblijvend kennis met dit programma tijdens de Peers4Parents Experience.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Lindenberg,
Ridderstraat 17.

Meer informatie: