Peers 4 Parents

may nellen

Placeholder

Evenement beschrijving

(Hoog)begaafde kinderen opvoeden?
-Kennismaken met Peers4Parents-Utrecht e.o. in de Week van de Hoogbegaafdheid-
Wil jij als ouder graag ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen? Wil jij handvatten vinden om je kind emotioneel te kunnen begeleiden? Wil jij je meer systematisch verdiepen in de thematieken die bekend zijn over begaafdheid?
Kom dan op donderdag 12 maart naar de Peers4Parents Experience. Ervaar op een laagdrempelige manier hoe wij de uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen ouders faciliteren. De volgende van de tien Peers4Parents thema’s zullen daarbij kort verkend worden: Begaafdheidskenmerken, Communicatie de sleutel tot relaties, Intensiteit, perfectionisme en stress.
Peers4Parents is een landelijk netwerk van facilitators die gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen begeleiden. Uitganspunten hierbij zijn: de (h)erkenning en ondersteuning van de ouder en de sociale en emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen.
De prijs is €10,- per deelnemende ouder.
Voor meer informatie en aanmelden (uiterlijk 5 maart):
https://utrecht-omstreken.peers4parents.nl/

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Buurthuis Oase,
Cartesiusweg 11, 3534 BA Utrecht, Nederland.

Meer informatie: