Oplossing ecologische problemen

biosustainable

Placeholder

Evenement beschrijving

De macro-economische praktijk om groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden, is de oorzaak van de ecologische problemen.  Het onderhouden van deze groei houdt in dat er meer geproduceerd moet worden, maar  productie cijfers worden in de groei statistieken opgenomen slechts indien hetgeen geproduceerd is ook is verkocht.  Wat verkocht is, is door iemand aangekocht hetzij door een eind verbruiker of door een ondernemer die goederen voor de eind verbruiker maakt of door een producent die de ondernemer bevoorraadt.  Alles dat geproduceerd wordt, is gemaakt in een proces om de eind verbruiker te bevredigen.

Dus, om groei in de ontwikkeling van de vrije markt economie te onderhouden moeten miljarden verbruikers door blijven gaan meer van de gelimiteerde voorraden van deze planeet te verbruiken.

Elk intelligent persoon dient te weten dat het niet mogelijk is om meer van gelimiteerde voorraden te blijven verbruiken omdat die uitgeput raken.

Groei in de ontwikkeling van de economie onderhouden, is geen optie meer in het beheren van de vrije markt economie, indien de mensheid wenst te overleven.

Een oplossing

Beloon de verbruiker voor het onderhouden van levenswijzen die de omgeving ongeschonden laten.

Indien alle verbruikers al hun geld altijd alleen maar aan goederen en diensten uitgeven die de natuur in perfecte staat laten dan is er geen ecologisch probleem meer.

Ik heb de “biosustainable” markt geschapen.  Hierop krijgt elke verbruiker een korting van 30% van de ecologische waarde van het gekochte goed.  –  Stel dat u een overhemd gekocht heeft van 100€.  Neem aan dat de leverancier wetenschappelijk bewijs heeft dat vijftig procent van de kosten van productie gemaakt zijn voor goederen en diensten die de natuur ongerept hebben gelaten.  Dan krijgt u een korting van 30% van 50% van 100€, dus 15€.  –

De beslissing om deze markt te openen is gebaseerd op drie nieuwe concepten die ik in de theorie van de economie heb gefundeerd:

De zin van ontwikkeling; die wordt bepaald door het doel waarmee de verbruiker zijn geld uitgeeft.  In de huidige economie is dat doel: verbruik meer. Op de “biosustainable” markt is het: koop goederen met de hoogste ecologische waarde.

Het principe voorraden efficient te verbruiken; kosten moeten beheerd worden aan de bron van de inkomsten die die kosten dekken.  Dit betekent dat de personen die de inkomsten verdienen de kosten moeten beheren die gedekt zijn door die inkomsten.

De verantwoordelijkheid van de verbruiker in het functioneren van de vrije markt economie; de ontwikkeling ervan onderhouden met als doel de integriteit van de natuur te behoeden.

Die concepten worden in het Engels nader uiteengezet op www.biosustainable.org.

 Gedurende het evenement kunnen de deelnemers beoordelen of zij mee wensen te werken aan het in werking stellen van de “biosustainable” markt.  Dit kunnen zij doen door zich als verbruiker of producent in te schrijven, reclame te maken totdat een kritische massa van verbruikers of producenten zich heeft ingeschreven of aandeelhouder te worden.

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

GC Felix Sohie,
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart, Belgium.

Meer informatie: