Open Ochtend Doorstroomklas

In by b.sierink


Evenement beschrijving

Wat is De Doorstroomklas?
Leerlingen die deelnemen aan De Doorstroomklas werken één dagdeel in twee projectperiodes van acht weken op Het Noordik Lyceum in Almelo. De Doorstroomklas
is bedoeld voor  basisschoolleerlingen uit groep 8 (soms groep 7) en brugklasleerlingen
met kenmerken van hoogbegaafdheid. De deelnemende leerlingen worden begeleid door leerkrachten met kennis en ervaring in het begeleiden van basis- en voorgezet onderwijs leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.
Een ochtend bij De Doorstroomklas begint met het spelen van spellen waarbij executieve vaardigheden en mindset centraal staan. Vervolgens krijgen de leerlingen in het ‘college’ informatie over de werking van het brein, fixed- en growth-mindset, analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg) en filosofie.
Een groot deel van de ochtend wordt besteed aan projecten, waarbij gewerkt wordt aan
onderzoekend en ontwerpend leren, samenwerken en presenteren.
Observatie van de begeleiders en zelfreflectie van de leerling op de persoonlijke leerdoelen zijn kenmerkend voor De Doorstroomklas. Iedere ochtend voeren de begeleiders individuele gesprekken met de leerling over het persoonlijk leerdoel. De persoonlijke leerdoelen zijn onder andere gebaseerd op de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO).

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Het Noordik Lyceum,
Noordikslaan 68, Almelo, Nederland.

Meer informatie: