NESTival1.0 van de cognitieve begaafdheid

Virginie Casier

Placeholder

Evenement beschrijving

PROGRAMMA

9.30u – 12u EXTRA WORKSHOP Aan de slag met differentiatie voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen: Zet hen op het juiste spoor! (lager onderwijs) – VOLZET

14u – 16.30u Aan de slag met differentiatie voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen: Zet hen op het juiste spoor! (lager onderwijs)  – VOLZET

Spreker mevr. Caroline Vandenberghe

Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we linken tussen onderwijsbehoeften en de invulling die we hier als leerkracht kunnen aan geven. We zoomen in op de kenmerken van goed verrijkingsmateriaal en leggen hierbij linken naar de taxonomie van Bloom. Je leert hoe je verrijking kan inzetten én begeleiden tijdens je dagelijkse klaspraktijk: een kast vol verrijking zonder de juiste begeleiding haalt maar weinig uit.  Kinderen met een leervoorsprong hebben nood aan de juiste begeleiding: het aanleren van leervaardigheden en leerstrategieën, omgaan met compacten en de integratie van dit alles binnen de dagelijkse klaspraktijk is minstens even belangrijk! Succesvol leren vraagt meer dan het juiste materiaal. In deze vorming worden dan ook tal van tips gegeven om het leerproces en de juiste mindset te leren bewaken. Tot slot nemen we ook een kijkje in de Kangoeroeklas: aan de hand van praktijkvoorbeelden staan we stil bij de opzet en de werking van plusklassen.

Caroline Vandenberghe heeft jarenlange ervaring als zorgcoördinator en begeleider in de kangoeroeklas. Tevens is ze mama van een hoogbegaafde zoon. Caroline specialiseerde zich in hoogbegaafdheid en differentiatie binnen wiskunde, taal en wereldoriëntatie in het basisonderwijs.  Zij is auteur bij uitgeverij Plantyn en schreef o.a. TWIST (verrijkingsmateriaal taal en wiskunde).

Deelnameprijs bedraagt 25 euro.

14u – 17u  Workshop filosoferen voor cognitief begaafde jongeren (secundair onderwijs)

Begeleider dr. Stijn Smeets

Welke levensvragen houden jou bezig? Breng ze mee en laat ons er samen over denken, spreken, luisteren,…  Geen droge praatclub, maar levende filosofie. Want het gaat over wie je bent, wat je doet, hoe je met anderen omgaat… Dus neem je hele zelf mee, en kom met vragen die je ’s nachts wakker houden (je bent ook heel erg welkom zonder vragen J).

Een paar voorbeelden:

  • Hoe weet je wat echt is en wat niet echt is?
  • Zou jij 1 persoon doden om 10 anderen te redden?
  • Wat is liefde?
  • Mag je iets “slechts” doen als niemand het ziet en niemand het ooit zal weten?
  • Is er een ziel die vóór en na je leven blijft voortbestaan?
  • Is het leven van iedereen evenveel waard?

Deelnameprijs bedraagt 60 euro.

19.30u – 21u Lezing Existentiële zelfontwikkeling bij cognitief begaafde kinderen en jongeren: Tot waar de gedachten zich overgeven aan het onkenbare. En terug.

Spreker dr. Stijn Smeets

Jongeren die goed kunnen redeneren ervaren de wereld anders. Ze zijn zich bewuster van hun omgeving, zien sneller verbanden en patronen, en komen tot eigen inzichten. Ze kunnen zich beter inbeelden hoe de wereld er idealiter zou kunnen uitzien. Inconsistenties in het denken en gedrag van anderen pikken ze sneller op. Ze beseffen dat de waarden die ze meekrijgen in hun opvoeding niet altijd overeen komen met hoe de wereld werkt. “Mijn vader leert me om eerlijk te zijn, maar hij verdient geld bij in het zwart”, “Ik krijg straf als ik iemand pijn doe, maar ik hoor op het nieuws dat ISIS ongestraft mensen kan vermoorden”, “Mijn ouders spreken over liefde en ruzies bijleggen, maar ze zijn wel aan het scheiden”. Op jongere leeftijd stellen ze zich al de “grote” vragen, over dood, liefde, rechtvaardigheid, armoede, lijden,… In hun zoektocht naar begrip voelen cognitief begaafde kinderen en jongeren zich vaak alleen. Hun leeftijdsgenoten zijn hier niet zo intens mee bezig. Ook ouders en leerkrachten kunnen niet altijd ondersteuning bieden; ze worstelen zelf met die vragen nu de grote betekeniskaders (religie, ideologie,…) niet meer bruikbaar lijken.

In deze lezing wordt wetenschappelijk onderzoek, westerse en oosterse filosofie en oeroude traditionele wijsheid gecombineerd om samen met u na te denken over hoe we cognitief begaafde kinderen en jongeren kunnen begeleiden in hun existentiële zelfontwikkeling.

Dr. Stijn Smeets is psycholoog en behaalde zijn doctoraat aan Vanderbilt University’ Peabody College (USA). Hij deed onderzoek naar de sociale en emotionele gevolgen van versnellen voor cognitief begaafde leerlingen. Terug in België, richtte hij Modesto op, een stichting die cognitief begaafde kinderen, jongeren en volwassenen helpt gelukkige en productieve levens te leiden. Dr. Stijn Smeets was verbonden aan de Radboud Universiteit (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) en de Universiteit van Leuven (Project TALENT, Expertisecel Begaafdheid). Op zoek naar een diepgaander begrip van existentiële zelfontwikkeling, richtte hij in 2016 samen met Elke van Campenhout “The Monastery” op, een experiëntieel onderzoekscentrum voor hedendaagse spiritualiteit. Hij geeft individuele en groepsbegeleiding aan cognitief begaafde jongeren op zoek naar zichzelf en hun plaats in de wereld.

Deelnameprijs bedraagt 25 euro.

LOCATIE EN INSCHRIJVEN
NESTival1.0 gaat door in de Hogeschool Vives – Doorniksesteenweg 145 te Kortrijk

Inschrijven kan per activiteit en tot 1 maart 2020 via [email protected]

Waarom NESTival1.0 van de cognitieve begaafdheid?
NESTival1.0 wordt georganiseerd door NEST10-expertisepraktijk hoogbegaafdheid van Virginie Casier tijdens de week van de hoogbegaafdheid. Virginie wenst via NESTival1.0 tegemoet te komen aan zorgvragen die ze in haar dagelijkse werkpraktijk in NEST10 ontmoet.
 Leerkrachten, zoco’s en ondersteuners blijken veelal zoekende m.b.t. het concreet differentiëren voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen.
 Jongeren voelen de behoefte om andere ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en hun (levens)vragen met hen te delen.
 Ouders, leerkrachten en hulpverleners zoeken naar ondersteuningshandvaten m.b.t. de existentiële ontwikkeling van hun kinderen, leerlingen en cliënten.
Op deze drie behoeftes schijnen we 11 maart graag ons ‘vuurtorenlicht’. Licht biedt veiligheid en warmte. Wij creëren hierbij hartelijke ontmoetingskansen. Opvoeden van en onderwijs aan cognitief (hoog)begaafde kinderen en jongeren impliceren namelijk bijzondere mogelijkheden en specifieke uitdagingen.

Heel welkom!

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Hogeschool VIVES KORTRIJK,
VIVES - Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, België.

Meer informatie: