Masterclass Hoogbegaafdheid bij RINO Zuid met Sonja Falck

In by IHBV


Evenement beschrijving

Uit de praktijk van in hoogbegaafden gespecialiseerde professionals blijkt dat er wel degelijk aandacht moet zijn voor de hoogbegaafdheid in het kader van diagnostiek, behandeling en bejegening. Deze masterclass richt zich op hulpverleners in de GGZ die hun aandacht richten op volwassenen aan de bovenkant van het IQ-spectrum. De masterclass biedt hen verdieping, mogelijkheden tot intervisie en wederzijdse verrijking op hun werk binnen de GGZ. Er is aandacht voor diagnostiek, behandeling en wetenschap. Daarnaast lezen diverse professionals voor uit eigen recent werk. Dagvoorzitter van deze masterclass is Rianne van de Ven, ere-bestuurslid van het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.

Tijdens de masterclass treedt Sonja Falck op als keynote-spreker. Sonja Falck is praktiserend psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor, docent aan de University of East London en auteur van het boek Extreme intelligence. Haar perspectief is het bio-psychosociale model. Zij ziet uitdagingen op het gebied van de erkenning van de persoon van de hoogbegaafde, het thema erbij horen, de competitie met anderen en vooral ook hoe samen te werken in een wereld die vaak zo anders is dan de belevingswereld van een hoogbegaafde volwassene. Zij beschrijft de “hoge IQ relatie-stijlen” en levensstrategieën zoals vermijden en wanhopen, maar ook uitdagend gedragen en juist heel goed tot ontplooiing komen.

Niveau en instroomeisen:
Ervaring in het werken met hoogbegaafde volwassenen (liefst 5+ jaar).
BIG geregistreerde GGZ professionals.

Andere onderdelen programma:
– Diagnostiek door een GZ-psycholoog
– Behandeling door Willy Peters (existentiële therapie)
– Psychiatrische diagnostiek en behandeling door de psychiaters
– Combinatie van wetenschap, diagnostiek en behandeling door Mia Frumau
– Boekpresentaties, onder andere drs. Maud van Thiel, psychotherapeut

Details

Aanmelden via de website:

Adres

RINO Zuid,
Vitruviusweg 2, 5624 AD Eindhoven, Nederland.