Online intervisie voor HB-professionals

In by karine


Evenement beschrijving

Werken met hoogbegaafden is een vrij nieuw beroepsdomein waarin professionals uit verschillende domeinen (onderwijs, hulpverlening, loopbaanbegeleiding, …) nieuwe expertise willen opbouwen. Vaak verloopt je zoektocht naar kennis via het internet, het lezen van (veel) boeken, over studiedagen en webinars tot verdiepende opleidingen. Gewapend met al die kennis ga je dan met dit thema in de praktijk aan de slag.

De praktijk is natuurlijk complex en weerbarstig. Soms heb je dan ook de behoefte om je eigen handelen onder de loep te nemen, te reflecteren over jouw kwaliteiten en je vraagstukken met anderen te bespreken. Intervisie biedt een veilig kader om dit te leren en in de praktijk systematisch aan de slag te gaan met jouw leervragen. Je leert van HB-specialisten en collega’s uit verschillende werkgebieden.

In deze online bijeenkomst maak je kennis met onze werkwijze en gebruiken we onze methodiek van positieve intervisie om jouw expertise te versterken. Verwacht je aan een actieve proeverij met aan het einde ruim tijd voor vragen. De begeleiding is in handen van Karine Janssens & Liesbet De Wit, beiden expert hoogbegaafdheid. We gaven jarenlang samen opleidingen rond hoogbegaafdheid en vullen elkaar mooi aan in onze expertise rond coaching en wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid. We worden vooral ook vrolijk van elkaars gezelschap.

We verwachten dat deelnemers minimum een basisopleiding rond hoogbegaafdheid hebben gevolgd of elders voldoende expertise hebben opgebouwd. De focus ligt immers niet op theoretische input maar op ervaringsgericht leren om bekwamer te kunnen handelen.

Meer info en inschrijven op https://www.hetkiesbureau.be en https://www.liesbetdewit.be

Na inschrijving bezorgen we je de link naar de online sessie.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Online,
Gent, België.

Meer informatie: