Informatiebijeenkomst opleiding Specialist Hoogbegaafdheid

In by PGHB Cedin


Evenement beschrijving

 Hoogbegaafdheid in de school naar een hoger plan met de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid 

 Binnen passend onderwijs is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. In deze informatiebijeenkomst krijg je eerst een sneak peak van de inhoud van de opleiding. Daarna laten we zien wat de driehoek kind, school en ouder en de basiszorg, breedtezorg en dieptezorg in de praktijk betekenen bij een hoogbegaafd kind. Ook hoor je hoe je als specialist hoogbegaafdheid deze driehoeken kunt versterken binnen je eigen school of stichting. 

 Wil jij het komende jaar bijvoorbeeld: 

  • Je eigen kennis over hoogbegaafdheid verbreden en verdiepen   
  • hoogbegaafde leerlingen begeleiden vanuit de driehoek kind-ouder-school 
  • een plusklas opzetten of het toelatingsbeleid onder de loep nemen 
  • een bovenschools beleid voor hoogbegaafdheid opzetten 
  • levelwerk implementeren in je school  

 

en zoek je een opleiding die jou voldoende kennis en kunde biedt? Die aandacht heeft voor de wetenschap en theorieën, maar ook voor de praktische toepassing op de werkvloer? We nemen je in deze bijeenkomst mee in de praktische én inhoudelijke kant van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid van Cedin. Je kunt kennismaken met de docenten en je vragen stellen. Je ontdekt ook: 

  • Waarom de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid van Cedin (als één van vijf aanbieders) toegang geeft tot het kwaliteitsregister van de LBBO – SB.  
  • Wat de opleiding kan betekenen voor jou, voor jouw leerlingen, de ouders en school.  
  • Hoeveel tijd het je kost en wat het je oplevert. en hoe de verhouding theorie en praktijk is. 

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor IB’ers, leerkrachten en docenten die zich willen verdiepen in de begaafde leerling. Die op zoek zijn naar een gedegen opleiding op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten met een stevige verankering in de (school)praktijk 

 We hopen je online te ontmoeten!

Ragnild Zonneveld en Angelique van der Hoogt (Docenten opleiding Specialist HB)

 Datum: 10 maart 2022 

Tijd: 19:30-20:30 uur  

Kosten: gratis 

Aanmelden via: https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/webinar-opleiding-specialist-hoogbegaafdheid

 

 

 

 

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Teams,
Teams.

Meer informatie: