Hoogbegaafden met een biculturele achtergrond: onderschatting ligt op de loer. Ook deze groep vraagt aandacht

In by Wezenlijk


Evenement beschrijving

Meer aandacht voor hoogbegaafden met een biculturele achtergrond
De afgelopen jaren is er aandacht besteed aan het thema hoogbegaafdheid, voor jong en oud. Kennis, expertise en netwerken worden gedeeld om vooroordelen of gebrek aan kennis weg te nemen en te vervangen door een positiever en realistischer beeld. Binnen deze beweging is het onderwerp biculturele hoogbegaafden nog onderbelicht terwijl daar zeker aandacht voor nodig is. Uit onderzoek blijkt dat het talent en de intelligentie van leerlingen met een migratieachtergrond regelmatig worden onderschat door leerkrachten en hun capaciteiten en interesses worden onvoldoende gezien of onderkend. Deze kinderen krijgen veel vaker een schooladvies dat lager is dan wat de eindtoets adviseert.

CPB-onderzoekster Jonneke Bolhaar gaf eerder in de media aan: ‘Als kinderen geen gelijke kansen hebben, en je niet hun volle potentie benut, dan is dat gewoon heel erg jammer. Voor die kinderen, maar ook voor de economie.’ Het basisschool-advies heeft in de regel grote gevolgen voor de verdere schoolloopbaan van een kind. Gelukkig gebeurt het ook dat deze kinderen zich op het voortgezet onderwijs uiteindelijk toch verder ontwikkelen en ontplooien, maar cijfers wijzen uit dat ze een langere onderwijsroute volgen.

Stichting Wezenlijk
Naar aanleiding van de uitspraak van Janneke Bolhaar, heeft Stichting Wezenlijk een project opgestart om meer positieve aandacht te geven aan hoogbegaafden met een biculturele achtergrond. De  projectcoördinator H.Celik wil kennis delen en de doelgroep laten zien dat ze wellicht heel veel verborgen talenten hebben. Celik noemt aantal rolmodellen als voorbeeld zoals Olcay Gulsen, Karsu, Doloris Leeuwen, Esmaa Alariachi, Özcan Akyol en Dilara Bilgic.

De vraag is: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze doelgroep wel de juiste aandacht krijgt, zodat die talenten niet verloren gaan door onzekerheid of door andermans onwetendheid?” Stichting Wezenlijk trekt hierin onder andere ook op met Esther de Graaf van Stichting Landelijk Netwerk HB-HO die in het kader van inclusie en studiesucces als missie heeft om enerzijds hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te begeleiden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces en anderzijds kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen. Dit geldt zeker ook voor biculturele hoogbegaafden. In het hoger onderwijs is het thema biculturele en hoogbegaafde studenten vooralsnog onderbelicht en ook dit verdient meer aandacht om ook deze talenten boven water te krijgen.

In gesprek met Stichting Wezenlijk?
Wilt u in gesprek over dit onderwerp, maak dan een afspraak met Stichting Wezenlijk voor een online bijeenkomst van 15 minuten op 8 maart 2023 in de Week van Hoogbegaafdheid.

Presentatie methode voor niet-formeel leren
Heb of ken jij een hoogbegaafd kind met een migratieachtergrond en denk je dat het kind meer uitdaging zoekt? Wij bieden in samenwerking met The International Award For Young People kosteloos een methode voor niet-formeel leren aan, waarbij talentontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren tussen 14 en 24 jaar centraal staat. Bent u geïnteresseerd? Kom dan op 8 maart om 15:00 uur naar het Portus Farelcollege in Ridderkerk naar de presentatie van The International Award For Young People. Vooraf aanmelden via vereist: [email protected]  Komt 8 maart niet uit, kunt u ook voor een online bijeenkomst afspraak maken. Wij verzoeken u bij inschrijving dat concreet te benoemen.

Bronnen en achtergrondinformatie

https://weekvandehoogbegaafdheid.nl/over-de-week-van-de-hoogbegaafdheid/

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/de-schooladviezen-in-groep-8-verschillen-tussen-groepen-leerlingen?onepage=true#c-3–Resultaten-van-het-onderzoek

https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/140416/hoogbegaafde-allochtone-kinderen-op-lagere-school-blijven-vaak-https://www.velegezichtenvanhb.nl/wp-content/uploads/2022/06/scriptie-Esther-Kuitert-onderwijsbehoeften-van-hoogbegaafde-NT2-leerlingen-versie-2.0.pdf

https://www.cpb.nl/publicaties?author=Jonneke%20Bolhaar

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Stichting Wezenlijk & Portus Farelcollege,
Kastanjelaan 50r, Ridderkerk, Nederland.

Meer informatie: