Het lanceren van de Ethische Markt Economie, EmE

In by biosustainable


Evenement beschrijving

De bedoeling van dit evenement is om een kritische massa mensen bijeen te brengen die de theoretische basis van de Ethische Markt Economie kent en begrijpt en overtuigd is van de noodzaak de EmE te lanceren.  Zodra die massa bestaat,zullen de verantwoordelijken die de EmE kunnen lanceren dat wel doen, al was het maar uit eigenbelang.  Volwassenenen in het bijzonder de jeugd kan die kritische massa vormen.  Het is speciaal in het belang van de jeugd dat de EmE in werking gesteld wordt.

Als de EmE niet gelanceerd wordt en wij doorgaan om met meer dan zeven miljard mensen meer van de voorraden van de planeet te verbruiken dan zal een groeiende aantal  mensen van deze en volgende generaties gedood worden in een toenemende hoeveelheid natuurrampen die voortdurend grotere vernietigingen zullen aanrichten.   De overstromingen in België, Duitsland en Nederland op 13 en 14 juli 2021 zijn daar een voorproefje van.

Gedurende het evenement zal eerst uitgelegd worden dat de oorzaak van de ecologische problemen het onderhouden van groei in de ontwikkeling van de economie is.  Om die groei in stand te houden, moet de mensheid de gelimiteerde voorraden van de planeet blijven uitputten.

Daarna zullen de drie nieuwe concepten worden gepresenteerd en de gevolgen van de werking van de EmE worden uiteengezet.  Er kunnen net zo lang vragen gesteld worden voor meer uitleg totdat alle deelnemers begrijpen dat de EmE inderdaad levenswijzen toestaat waarmee iedereen in harmonie met de natuur kan leven en dus overleven.

Een samenvatting van de EmE volgt hieronder.  Een compleet rapport in het Engels wordt gegeven op www.biosustainable.org/EmE en kan gekocht worden op Amazon in Kindle formaat.  Het rapport in het Nederlands kan toegestuurd worden.

Samenvatting EmE

Om met meer dan zeven miljard mensen te kunnen overleven, moeten zij al hun geld altijd uitgeven alleen maar aan goederen en diensten die de omgeving ongeschonden laten.  In dat geval beheren zij hun kosten van het leven om samen die staat van het milieu te onderhouden.  Dit beheer impliceert een zakelijke relatie waarin al die verbruikers samenwerken om het gemeenschappelijke doel te bereiken.  Om een succesvolle onderneming te garanderen, is een passende vergoeding voor de inspanningen van de handelsgenoten vereist.

De overheid kan de verbruiker een Loods loon betalen om dat succes te verwerkelijken.

De loods lonen worden gefinancierd uit de uitgaven van de staat die nu worden gemaakt voor het herstellen van de schade aan de Aarde veroorzaakt door de huidige levensstijl van de mensheid.

Al dit geld is beschikbaar zodra de verbruiker de omgeving vlekkeloos laat.

Overheden kunnen dit kapitaal geleidelijk aan de verbruikers overdragen om hen te motiveren het milieu niet te beschadigen.

De loods lonen zullen geen last zijn voor de staat, omdat de som van betaalde loods lonen minder zal blijken te zijn dan het bedrag waarmee de milieuherstelkosten worden gedekt.  Het kost minder om iets in goede staat te houden dan constant te moeten betalen voor herstellingen.

Bij het verdienen van zijn Loods loon zet de verbruiker uitgaven voor kosten die voorkomen hadden kunnen worden om in opbrengsten om deze kosten te voorkomen.

De verbruiker houdt dan de milieukosten verwaarloosbaar.

Zodra een staat loods lonen uitkeert, bestaat de EmE.

 

 

 

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

GC Felix Sohie,
Gemeenteplein 29, 1560 Hoeilaart, België.

Meer informatie: