HB Atelier “Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong”, door Anouk Mulder

Jeroen van der Cruijsen

Placeholder

Evenement beschrijving

 

Het webinar is bedoeld voor de leerkrachten van de groepen 1, 2 (en 3?) van SWV PO 30 06 om samen in beeld te brengen welke ondersteuning en begeleiding deze kinderen nodig hebben.

Om deze kinderen goed te kunnen ondersteunen en te begeleiden is het voorwaardelijk om een ontwikkelingsvoorsprong te kunnen (h)erkennen en te weten hoe deze kinderen over het algemeen leren en denken. We verkennen samen hoe het kan dat je een slimme kleuter niet altijd ‘ziet’.  Ook al ben je bekend met het profiel van begaafdheid. Wat moet je als leerkracht weten over de ontwikkeling van de slimme kleuter? Je leert hoe je iedere slimme kleuter echt goed in beeld krijgt door vroegtijdig en stimulerend te signaleren om van daaruit de juiste voorwaarden te scheppen voor een gedifferentieerd en passend aanbod.

 

Details

Aanmelden via de website:

Adres

HB Atelier SWV PO 30 06,
Cereslaan 2, Heesch, Nederland.

Meer informatie: