Doorstroomklas

b.sierink

Placeholder

Evenement beschrijving

De Doorstroomklas

Twee jaar geleden zijn we gestart met De Doorstroomklas. Een initiatief om MGT-brugklassers en leerlingen uit groep 8 te laten werken aan persoonlijke doelen en vaardigheden.

Dit jaar gaan 13 brugklassers samen met 11 leerlingen uit groep 8, vanaf aanstaande donderdag de komende 8 weken op donderdagmorgen het 2e, 3e en 4e uur (9:20 uur– 12:05 uur) naar De Doorstroomklas.

De Leerlingen gaan tijdens deze uren in lokaal 0.32 werken aan persoonlijke leerdoelen(Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling, SLO, zie bijlage) die ze zelf hebben uitgekozen en in een gesprek met  ouders en begeleiders van De Doorstroomklas hebben toegelicht. In De Doorstroomklas werken we met de leerlingen volgens de methode van Onderzoekend & Ontwerpend Leren en gebruiken wij de denkvaardigheden van Robert Sternberg (Analytisch, Creatief en Praktisch denken).

Ongeveer 2,5% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden.

Leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere leerstof en of het leertempo, willen we een handreiking bieden door middel van verrijkend onderwijs voor begaafde leerlingen.

Dat doen wij door:

Doelen waar we aan werken zijn: leren leren; leren denken en leren (voor het) leven. We gebruiken hierbij de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO) (zie bijlage). Deze vaardigheden zijn zeer bruikbaar voor alle mentoren die met leerlingen in gesprek willen!

Omdat leerlingen niet opeens (hoog)begaafd worden in de brugklas maar dat ook in het basisonderwijs zijn en de aansluiting van PO naar VO van groot belang is, is Het Noordik in 2015 een pilot gestart met een aantal basisscholen: De Doorstroomklas.

De Doorstroomklas zal aangeboden worden aan leerlingen uit de brugklas en geselecteerde leerlingen uit het basisonderwijs, die volgens de IST-test hiervoor in aanmerking komen. Hierdoor ontstaat er een klas van leerlingen uit groep 8 en de brugklas.

Deze Doorstoomklas zal twee keer 8 weken op donderdagmorgen plaatsvinden op Het Noordik. Twee begeleiders (Ina Bos PO, Bert Sierink VO) zullen met de leerlingen werken aan diverse projecten, opdrachten, spellen etc.

Details

  • Organisator: CSG Het Noordik
  • donderdag 15 maart, van 09:30 tot 11:30
  • Prijs: € 0

Aanmelden via e-mail:

Adres

CSG Het Noordik, vestiging Noordikslaan,
Noordikslaan 68, Almelo, Nederland.

Meer informatie: