Congres ‘Hoe om te gaan met hoogbegaafdheid?’

In by Willem Bakker


Evenement beschrijving

Kenniscarrousel tussen wetenschap & praktijk.
Onderwijsprofessionals en wetenschappers die sparren met het doel om enerzijds de onderwijspraktijk te verrijken met wetenschappelijke kennis en inzichten, en anderzijds de wetenschap te voorzien van praktijkkennis. Dit alles met het oogmerk om hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende kinderen en jongeren onderwijs te kunnen geven dat aansluit op hun leer- en onderwijsbehoeften. Om de kennisuitwisseling te verrijken verzorgen ervaringsdeskundige jongeren en leraren een eigen inbreng aan deze kenniscarrousel.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Antropia,
Stationsweg 15B, 3972 KA Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Meer informatie: